CHẤT LƯỢNG KHÔNG CHỈ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT MÀ CÒN LÀ SỰ SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP. 

Các khâu sản xuất được Gia Hòa kiểm soát chặt chẽ, từ thanh profile đến phụ kiện đi kèm phải đồng bộ và phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Chú trọng đến yếu tố ” Hàng thật – chất lượng thật” nên mỗi sản phẩm làm ra đều được Gia Hòa nghiên cứu và lựa chọn phương pháp thi công phù hợp. Kèm theo đó là hệ thống máy móc sản xuất tiên tiến nhất trong khu vực, đội ngũ thi công được phân công rõ ràng, cơ động, đáp ứng được các yêu cầu kịp thời của khách hàng. 

Quy trình